SNOW

Selamat Datang ke Blog Rasmi SMK St.Anne's Convent, Kulim Kedah.

Menu button

Monday, 2 July 2012

Sekapur Sirih Seulas Pinang

Selamat Datang ke Blog Rasmi Sekolah Menengah Kebangsaan St.Anne's Convent.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Saya mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan perkenan-Nya, maka lahirlah sebuah Laman Blog Rasmi Sekolah Menengah Kebangsaan St.Anne's Convent.  Sekalung ucapan tahniah saya zahirkan kepada warga sekolah yang terlibat dalam penghasilan laman blog ini.